rketyper i drømme


Arketyper viser sig i vore drømme som skikkelser, vi ikke har kontrol over. Bag arketypen gemmer sig en energi, som er langt mere kraftfuld end vores jeg-bevidsthed. Selve energien er ikke nem at genkende, for den påtager sig arketypens magtfulde figur som en maske, der skiftes ud, alt efter hvordan vi behandler den.

Således kan den samme energi vise sig som en klog, gammel kone, som en omsorgsfuld moder, som en følelseskold kvinde, der lader dig alene eller som en ond heks, der tryllebinder dig med sine magiske kræfter.

Det kommer alt sammen an på, hvordan du har det med den almenmenneskelige energi, der har at gøre med det feminine, moderlige livsaspekt. Dybt i dit indre, eller måske mindre dybt, ligger din evne til at trække på denne energi, som kan give intuitiv visdom og omsorg for alt levende, og som sørger for, at du er i harmoni med dit jordiske liv og føler dig hjemme.


 

 

God eller ond?

Der kan være mange grunde til, at man undervejs har fået et anstrengt forhold til den moderlige arketype, og så vil den i drømme optræde i en skikkelse, der spejler dette forhold. Måske har du fået en indgroet mistillid til den moderlige energi, og frygten for, at den skal overtage din jeg-bevidsthed kan så gøre, at du oplever den som omklamrende, manipulerende, giftig og altædende - og det kan give den nogle uhyggelige skikkelser i dine drømme.

Arketypens maske kan også være andet end menneskelig og tage skikkelse af dyr og planter, som vi forbinder med energien. Den moderlige arketype kan f.eks. vise sig som en frodig, solbeskinnet kornmark eller måske som en mægtig tiger, der passer på dig, eller i sin negative form som en kødædende blomst, der åbner sig for at sluge dig, som en edderkop, der spinder sit net. 

Skikkelserne formes i mødet med vores personlighed, og der er derfor utallige skikkelser, fordi ikke to mennesker er ens - og du selv ikke er den samme fra dag til dag. Men energien, som disse skikkelser bærer med sig, er den samme for os alle.

 

Hvad gør man ved uhyggen?

Det kan være svært at se, at uhyggelige drømmeskikkelser i virkeligheden er udtryk for en positiv kraft, som kan bruges frugtbart. Men de negative fremtrædelser har til syvende og sidst at gøre med, at din personlighedsstruktur forsøger at holde energien på afstand, forsøger at nægte den at få indflydelse på dit liv. Og det kan, når det gælder arketypiske energier, kun give bagslag.

En arketypisk energi kan ikke holdes uden for indflydelse. Hvis man ikke vil kendes ved den, manifesterer den sig så meget desto mere i den ydre verden.

Se næste side - Arketyperne omkring os

og side 3 - Arketypiske fortællinger.

Men vil man kendes ved den, kan man forvandle den.

Side 4 - Forvandling af arketyper.

De astrologiske symboler sætter arketyperne i system. I astrologien kan man bl.a. stifte bekendtskab med Saturn, Uranus, Neptun og Pluto – symboler, der beskriver arketypiske udviklingsprocesser, som overskrider jeg'et, og som gør det muligt for os at udvide personlighedens grænser, gøre os mere rummelige, mere kærlige, mere ansvarsfulde og i sidste ende mere magtfulde – hvis vi lærer at samarbejde med energierne i stedet for at prøve at kontrollere dem og holde dem på afstand.

Tolv arketypiske energier, se side 5 - Oversigt.

 

  

                 
 


1. Arketyperne i vores drømme
2. Arketyperne omkring os
3. Arketypiske fortællinger
4. Forvandling af arketyper
5. Oversigt over tolv arketyper

af Jens-Ole Paulin

 

 

Er det moderlige en blæksprutte
- eller er det en isdronning?

      Alle tekster på dette website
      © 2006 Forlaget Vingholm